Generuj Leady III Edycja

Generuj Leady III Edycja
Sierpień 27, 2018 GrzegorzGiszcz

Pomóż rosnąć swoim klientom i skorzystaj ponownie z promocji „Generuj Leady”

Już po raz trzeci startujemy z programem „Generuj Leady”, dlatego niezależnie od tego, czy pracujesz z klientem nad projektem, czy startujesz w przetargu, już dzisiaj zgłoś potencjalny temat sprzedażowy i zyskaj nawet 20% zwrotu.

Co mogę zyskać w tej edycji z programem „Generuj Leady”?

 • 20% za sprzedaż usługi z rodziny Microsoft 365 w rocznym modelu CSP,
 • 15% w modelu rocznym za usługi z rodziny Office365 i Dynamics 365,
 • 5% wartości sprzedaży w miesięcznym modelu CSP  (liczone od rocznej wartości subskrypcji) – dotyczy leadów do 250 licencji,
 • 2% wartości sprzedaży w modelu rocznym i miesięcznym CSP  (liczone od rocznej wartości subskrypcji) – dotyczy leadów od 250 do 500 licencji.

Jesteś nowym parterem w programie „Generuj Leady”?

Otrzymasz dodatkowe 365 PLN, jeśli zgłoszony temat zakończy się transakcją sprzedaży w okresie trwania promocji.

Czy warunki programu uległy zmianie?

Tak, poniżej przedstawiamy nowe warunki III edycji programu „Generuj Leady”:

 • Czas trwania promocji: do 27/6/2018,
 • Należy zarejestrować temat sprzedażowy wysyłając maila na adres csp@promise.pl,
 • Promocją są objęci tylko polscy partnerzy Microsoft,
 • Transakcja jest realizowana tylko do polskich komercyjnych klientów z sektora SMB (kwalifikacja na podstawie wewnętrznej listy klientów Microsoft),
 • Klient musi deklarować zakup co najmniej 3 licencji usługi z rodziny Microsoft 365, Office 365 lub Dynamics 365,
 • Klient nie może być istniejącym posiadaczem usług Microsoft 365, Office 365 lub Dynamics 365,
 • LUB Klient może być istniejącym posiadaczem usług Office 365, ale tylko jeśli zadeklaruje przejście do planu E3 lub wyższego,
 • Szansa nie została zgłoszona wcześniej przez innego partnera,
 • Szansa nie została wcześniej zgłoszona do Microsoft (weryfikacja przez Microsoft),
 • Programy licencyjne objęte promocją: CSP roczne i miesięczne,
 • Wypłacone zostaną środki za maksymalnie 5 zamkniętych szans sprzedażowych w miesiącu dla jednego partnera. W przypadku, gdy dokona się większa liczba takich sprzedaży, o tym, które projekty zostaną objęte wypłatą, zadecyduje data transakcji według systemów raportowania Microsoft,
 • Maksymalna wypłata za jedną szansę sprzedażową nie może przekroczyć wartości 500 licencji zakupionej usługi (bądź rocznej wartości subskrypcji w przypadku modelu CSP).

Kiedy można spodziewać się wypłacenia środków?

Rozliczenie sprzedaży: wypłaty dla Partnerów w okresie lipiec-sierpień 2018r.

Jak poprawnie zarejestrować zgłoszenie?

Prosimy o przesłanie poniższych informacji na adres csp@promise.pl (do 5 dni roboczych potwierdzimy poprawność zgłoszenia):

 • nazwa klienta, adres i NIP,
 • jaki plan usługi i w jakiej ilości klient zamierza kupić,
 • liczba PC w firmie klienta,
 • nazwa partnera, adres i NIP,
 • dane opiekuna tematu po stronie Partnera (imię i nazwisko, telefon, email).

Regulamin promocji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Promocja jest ważna w podanym okresie lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na promocję. Kalkulacja wypłat nastąpi na podstawie raportów wewnętrznych Microsoft. Za podawanie nieprawdziwych informacji Partner może zostać usunięty z promocji w dowolnym momencie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z opiekunem handlowym lub prosimy napisać na adres: csp@promise.pl

Podziel się