Kilka słów o All4Coud

All4cloud działa w ramach Grupy APN Promise

Prowadzi dystrybucję umów licencyjnych dla dostawców usług. W ofercie dostępne są cztery programy dedykowane dla firm świadczących usługi hostingowe i outsourcing oprogramowania:

Microsoft Cloud Solution Provider

Cloud Solution Provider to unikalna oferta do budowania usług chmurowych. Za pomocą programu CSP możesz świadczyć usługę klientom korzystając z unikalnych narzędzi jakie udostępnia Office 365 czy Azure.

Microsoft SPLA

Microsoft SPLA to prosty system licencjonowania oparty na comiesięcznych rozliczeniach. Udział w programie nie wymaga inwestycji początkowej w zakup oprogramowania. Wysokość opłat uzależniona jest od faktycznego wykorzystania licencji w danym miesiącu. W programie SPLA dostępny jest szeroki wybór oprogramowania Microsoft umożliwiający budowę i dostarczanie rozwiązań dedykowanych lub centrów danych. W ramach programu dostawcy usług mają możliwość testowania przez 90 dni najnowszych rozwiązań Microsoft. SPLA pozwala także na uruchomienie wersji testowych i demonstracji dla klientów (bezpłatnie, do 60 dni, do 50 użytkowników).

Citrix Service Provider

Citrix Service Provier to nowy program partnerski przygotowany dla firm świadczących usługi hostingu oprogramowania Klientom końcowym w oparciu o wynajmem, subskrypcję lub opłatę za dostarczoną usługę. Dostępne w ramach programu oprogramowanie Citrix pozwala na zbudowanie kompletnej podstawowej infrastruktury dostawcy usług. Model licencjonowania oparty jest o “aktywnego użytkownika”. Opłaty licencyjne ponoszone są na koniec miesiąca wyłacznie za faktyczne wykorzystanie oprogramowania w danym miesiącu.

Dzięki „obecności” u klienta w zakresie rozwiązywania jego problemów – zdobywamy jego zaufanie jak również mamy szansę na doradztwo i możliwość sprzedaży innych/kolejnych/dodatkowych usług  (tzw. Cross-selling), które zapewne, po części stanowią pomysł na rozwiązanie problemów Waszego klienta, a po części mogą tez stanowić innowacyjny udział w rozwoju działalności firmy.

Liczba pracowników

Nasi Partnerzy

Klienci Naszych Partnerów

Ilość oddziałów

Partnerzy o nas: