Jak zacząć z Services Provider License Agreement?

Services Provider License Agreement

SPLA czyli Service Provider License Agreement umożliwia oferowanie usług oprogramowania z wykorzystaniem licencji Microsoft

Co należy zrobić aby świadczyć usługi w modelu SPLA?

Dowiedz się więcej na temat modelu licencjonowania:

  • Windows Server
  • Cloud Platform Suite
  • Microsoft Dynamics
  • System Center
  • SQL Server
  • Proces SAM

Jak zacząć ze SPLA?

Co należy zrobić aby świadczyć usługi w modelu SPLA?

 

Aby świadczyć usługi w modelu SPLA, należy zarejestrować się w Programie Partnerskim Microsoft na poziomie Partner Zarejestrowany, a następnie skontaktować z nami telefonicznie, bądź za pomocą formularza kontaktowego. Firmy, które nie posiadają podpisanej umowy ramowej MBSA, powinny podpisać ją jednocześnie z umową SPLA.

Po podjęciu decyzji o chęci rozpoczęcia świadczenia usług z wykorzystaniem rozwiązań Microsoft, a co za tym idzie również licencji  , jesteście Państwo zobligowani do podpisania 3 dokumentów: Umowa SPLA; SPUR; oraz MBSA (Microsoft Business and Services Agreement). SPUR – jest dokumentem który Microsoft aktualizuje średnio raz na kwartał, no może, raz na dwa miesiące, miał zakusy do aktualizacji miesięcznej ale w moim odczuciu jeszcze nad tym pracuje.

Skoro SPUR jest dokumentem mówiącym o zasadach licencjonowania i dostępnych w umowie SPLA licencjach to podpisując obowiązującą wersję SPUR’a w momencie podpisania umowy SPLA – jesteście Państwo z rzeczonym dokumentem „związani” przez 36 miesięcy czyli przez okres trwania umowy SPLA i aż do momentu jej odnowienia. Bycie „związanym” z owym dokumentem SPUR oznacza ze przez cały okres trwania umowy SPLA możecie używać produktów które zostały w tym SPUR’ze wymienione jako dostępne, zgodnie z obowiązującym licencjonowaniem – nawet jeśli w trakcie trwania Waszej umowy SPLA, Microsoft wycofa dany produkt, zmieni zasady licencjonowania czy tez wprowadzi nowy produkt.

Dla lepszego zobrazowania dość zawiłego powyższego opisu, posłużę się przykładem: Dostawca Usługi podpisał umowę SPLA 30.09.2016 – tego dnia aktualny SPUR był w wersji July2016, co oznacza ze przez kolejne 36miesiecy, czyli przez okres trwania umowy SPLA, dla tego Dostawcy Usług, to ten SPUR jest nadrzędnym dokumentem dotyczącym licencjonowania wydzierżawianych produktów w ramach umowy SPLA. W SPURze datowanym na July 2016r. był dostępny Windows Server 2012 licencjonowany per Proc – to oznacza ze Dostawca Usługi może używać tej konkretnej wersji Windows Server licencjonowanej na procesor, do momentu odnowienia umowy SPLA.

W październiku 2016 Microsoft udostępnił nową wersję SPUR’a  z Windows Server 2016 licencjonowanym na rdzenie. Wspomniany wyżej Dostawca Usługi, jeśli będzie chciał użyć Windows Server 2016 będzie musiał „wejść” w nowe zasady licencjonowania czyli nie na procesor a już na rdzeń – i wówczas SPUR z października 2016 dla Windows Server stanie się nadrzędnym dokumentem do którego Dostawca Usługi będzie się musiał odwoływać w zakresie licencjonowania Windows Server.

Każdy z Dostawców Usług który podpisał umowę SPLA po 01.10.2016 – musi licencjonować Windows Server na rdzeń. Oczywiście używanie poprzedniej wersji Windows Server, czyli 2012 jest możliwe dzięki „zaszytemu” w licencjach SPLA – Software Assurance.

 

Wymagania związane z umową SPLA:

 Konieczne jest dostosowanie się do zasad licencyjnych opisanych w omówionym powyżej dokumencie Service Provider Use Rights (SPUR). Dokument SPUR jest dostępny na stronie Microsoft dotyczącej licencjonowania produktów bądź u SPLALar’a czyli np. w APN Promise.
 Składania miesięcznych raportów o wartości minimum 100Euro. (przez pierwsze 6 miesięcy raporty te mogą być o niższej wartości, natomiast aby utrzymać aktywną umowę SPLA po 6 miesiącach od momentu jej aktywowania, wartość 100 Euro musi być przekroczona). Dostawca Usług jest zobligowany to raportowania licencji SPLA które udostępnia poprzez filie bądź firmy zewnętrzne typu Software Service Reseller’a.
 SPLALar na podstawie złożonego przez Dostawcę Usług miesięcznego raportu wystawia fakturę za użyte licencje, raport musi być przekazany do SPLALar’a najpóźniej do 5go dnia kolejnego miesiąca. (tak mamy w APN Promise – dlaczego? O szczegóły proszę pytać swojego opiekuna handlowego)
 Zapewnienie wsparcia technicznego dla świadczonych usług na produktach Microsoft należy do Dostawcy Usług.
 Firma Microsoft lub wyznaczony przez nią przedstawiciel może sprawdzić rejestry i instalacje (łącznie z centrami danych) w celu zweryfikowania zgodności z umową oraz w razie potrzeby, przeprowadzić na miejscu audyt.

 

Niezbędne dokumenty:

 Umowa ramowa MBSA
 Umowa SPLA
 End User License Terms
 SPUR – Product Use Rights