Generuj Leady Azure i zarabiaj więcej!

Generuj Leady Azure i zarabiaj więcej!
Luty 14, 2019 GrzegorzGiszcz

 

Promocja “Generuj Leady – Azure” 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji Azure Pass pod usługi ERP i Finansowo-Księgowe.
Promocja trwa od 01.10.2018r. do 31.05.2019r. lub do wyczerpania nagród. Okres ten obejmuje zgłoszenie do Promocji.

Kampania polega na zbieraniu nagród za szanse sprzedażowe (lead) zgłaszane do Dystrybutora, jeśli zostanie spełniony następujący warunek w okresie trwania kampanii:

Partner uruchomi u swojego klienta darmowe środowisko testowe pod system ERP & FK (dowolnego producenta).
Darmowe środowisko testowe od 100$ do 1000$ będzie sfinansowane w pełni przez Microsoft do zużycia w okresie minimum od 1 miesiąca do maksymalnie 2 miesięcy.

Azure pass:
1. 100 USD – 1 miesiąc
2. 200 USD – 2 miesiące
3. 500 USD – 2 miesiące
4. 1000 USD – 2 miesiące
5. 1000 USD – 1 miesiąc

Microsoft na podstawie zgłoszenia będzie przyznawał odpowiednią pulę środków testowych.

Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek, Partner otrzyma nagrody w postaci:

Pierwsza nagroda w wysokości 20% za 2 miesiące konsumpcji w trakcie testów – liczona od zużycia Microsoft Azure w okresie testów przeprowadzonych u klienta końcowego przez Partnera, który zgłosił leada (temat).
Dodatkowa nagroda w wysokości 30% za miesiąc konsumpcji w środowisku produkcyjnym liczona od momentu przejścia w środowisko produkcyjne do momentu zakończenia kampanii Generuj Leady (nagroda będzie liczona na korzyść Partnera w zależności od miesiąca, w którym zużycie Azure było największe).
Dodatkowa nagroda w wysokości 500zł dla Partnera, który wróci do wcześniej już zgłoszonego przez siebie klienta w kampanii Generuj Leady i uruchomi u niego darmowe środowisko testowe oraz jeśli ten klient przejdzie z wersji testowej Azure do środowiska produkcyjnego.

Aby zarejestrować szansę sprzedaży do kampanii potencjalny projekt musi spełniać następujące warunki:

Klient nie może być istniejącym posiadaczem usług: Microsoft Azure w dowolnym modelu.
Klient może być posiadaczem usług chmurowych takich jak: M365, O365, Dynamics 365.
Szansa nie została zgłoszona wcześniej przez innego Partnera.
Szansa nie została wcześniej zgloszona do Microsoft (weryfikacja przez Microsoft).

Wypłata zgromadzonych funduszy nastąpi w kwietniu 2019 ( pierwsze rozliczenie) oraz sierpniu 2019 (drugie rozliczenie)  po spełnieniu następujących warunków:

Zgłoszenie szansy sprzedażowej zostało zakwalifikowane przez Dystrybutora jako spełniające warunki rejestracji do kampanii.
Klient końcowy musi zużyć minimum 200$ Microsoft Azure w okresie testów przeprowadzonych u klienta końcowego przez Partnera, który zgłosił temat.
Microsoft ma prawo do kontaktu z klientem końcowym w celu weryfikacji projektu.
Tenant musi być zlokalizowany na terenie Polski.
Zakup nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez Partnera potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do kampanii.
Środowisko produkcyjne u klienta końcowego musi działać co najmnmiej 3 miesiące od momentu zakończenia testów
Dystrybutor przyjmie maksymalnie 5 zgłoszeń per Partner w okresie trwania kampanii.

Wypłacone zostaną środki za maksymalnie 5 zrealizowanych projektów (środowisk testowych) dla jednego Partnera w okresie trwania kampanii.
Wypłata środków do Partnera nastąpi najpóźniej w marcu 2019 roku.

Zgłoszenie należy przesłać na adres (mail podany przez dystrybutora) i musi ono zawierać poniższe informacje:

  nazwa klienta, adres i NIP.
  Jaki system ERP/FK chce przetestować/wdrożyć klient końcowy
  Ilość przewidywanych użytkowników systemów ERP/FK
  ilość PC w firmie klienta.
  nazwa partnera, adres i NIP.
  dane opiekuna tematu po stronie Partnera (imię i nazwisko, telefon, email).

Dystrybutor w przeciągu 7 dni roboczych potwierdzi Partnerowi, czy przesłane zgłoszenie spełnia warunki rejestracji do kampanii.
Dystrybutor przyjmie maksymalnie 5 zgłoszeń per Partner w okresie trwania kampanii.

Rozliczenie kampanii Generuj Leady (infrastruktura Azure pod system ERP):

Rozliczenie sprzedaży: projekty muszą się zakończyć najpóźniej do 14 czerwca 2019r.

Wypłaty dla Partnerów najpóźniej do miesiąca po zakończeniu projektu (np. jeśli projekt zakończy się w styczniu partner otrzyma nagrodę do 4 tygodni od daty zakończenia.)
Regulamin kampanii może ulec zmianie w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Kampania jest ważna w podanym okresie lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na kampanię. Kalkulacja wypłat nastąpi na podstawie raportów wewnętrznych Microsoft. W sytuacjach spornych Dystrybutor ma prawo podjąć decyzję o finalnym kształcie wypłat.
Za podawanie nieprawdziwych informacji Partner może zostać usunięty z kampanii w dowolnym momencie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z opiekunem handlowym lub prosimy napisać na adres: csp@promise.pl

Podziel się