Strona głównaSymantec ExSP > Dlaczego Symantex ExSP

Dlaczego Symantex ExSP

​Program ExSP firmy Symantec umożliwia partnerom „wynajmowanie” określonego oprogramowania Symantec, dzięki któremu Partnerzy mogą udostępniać zintegrowane usługi swoim klientom.

Program skierowany jest do Partnerów, którzy głównie świadczą usługi outsourcingu czy zaliczają się do dostawców usług internetowych (Internet Service Provider), aplikacji (Application Service Provider) lub zarządzanych rozwiązań (Managed Service Provider).

lub zadzwoń: +48 607 031 888

Program ExSP został opracowany, by zapewnić Partnerom większą elastyczność w łączeniu oprogramowania Symantec ze swoimi usługami. Struktura ta pozwala Partnerom lepiej dopasować wykorzystanie rozwiązania do harmonogramu płatności.

Dla dostawców usług jedną z najważniejszych i atrakcyjnych cech programu jest brak początkowych opłat oraz to, że opłaty pobierane są tylko za te produkty, które są używane.  Dzięki temu partnerzy uczestniczący w programie mogą dokładniej przewidywać dochody i wzrosty upustów. Partnerzy mogą zmniejszyć koszty nakładów inwestycyjnych i zwiększyć opłacalność, płacąc opłaty za subskrypcję za oprogramowanie używane w każdym kwartale, co eliminuje konieczność dokonywania zakupu przyszłych licencji z wyprzedzeniem.

Ponadto, program charakteryzuje się niskim minimalnym wolumenem licencji, dzięki czemu firmy partnerskie dowolnej wielkości mogą korzystać z zalet programu ExSP.

Każda licencja zapewnia prawa do 1-miesięcznego komercyjnego wykorzystywania produktów i jest powiązana z usługami konserwacji i wsparcia.  Dostawca usług ma prawo korzystania z najnowszych wersji produktów, o ile dla dostawcy usług aktywna jest usługa wsparcia technicznego.

Na koniec, ten program nagradza dostawców usług za rozwijanie biznesu poprzez redukcję kosztów licencji proporcjonalne do wzrostu zamówień. Punkty każdego kwartału są sumowane na podstawie raportów wykorzystania. Punkty te określają zakres cenowy przyznany dostawcy usług dla danego kwartału. Liczba punktów jest ważna tylko dla kwartału, dla którego dostawca wygenerował raport, jednak wpływa na wielkość upustów!

baner_products_exsp

Skontaktuj się ze specjalistą

Olga Wiśniewska

+48 607 031 888