Strona głównaMicrosoft SPLA > Usługi > Szkolenia dla hosterów

Szkolenia dla hosterów

Szkolenia prowadzone przez certyfikowanego trenera Microsoft. Przeznaczone są dla zespołu IT – poziom 300, każdy student ma dostęp do własnego środowiska laboratoryjnego.
Czas trwania każdego ze szkoleń: 2 dni po 8 godzin.

 1. Rozwiązania Exchange - konfiguracja, administracja i migracja

 2. Zastosowanie Windows Powershell w środowiskach dla Dostawców Usług

 3. Rozwiązanie IaaS dla Dostawców Usług 

lub zadzwoń: +48 607 031 888

ROZWIĄZANIE EXCHANGE – KONFIGURACJA, ADMINISTRACJA I MIGRACJA

Warsztat dedykowany dla administratorów odpowiedzialnych za rozwiązania Exchange w organizacji. W trakcie spotkania uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie konfiguracji rozwiązania pocztowego firmy Microsoft. Ćwiczenia będą miały na celu pokazanie kluczowych elementów konfiguracji, administracji oraz przykładowe praktyczne scenariusze migracji. Wymagana podstawowa znajomość zagadnień związanych z usługą pocztową.

 • Zakładanie skrzynek z pliku csv, różne scenariusze
 • Przygotowywanie raportów z poziomu Powershell i Log Parser Studio
 • Przygotowywanie zadań migracyjnych typu cross-forest

 

ZASTOSOWANIE WINDOWS POWERSHELL W ŚRODOWISKACH DLA DOSTAWCÓW USŁUG

Warsztat dedykowany dla administratorów zarządzających usługami IT opartymi o Windows Server. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat sposobów automatyzacji zadań administracyjnych. Pierwszy dzień dotyczy prezentacji mechanizmów dostępnych w ramach Windows Powershell, drugi dzień poświęcony jest tworzeniu rozwiązań dla konkretnych potrzeb na przykładzie typowych usług. Wymagana jest podstawowa znajomość Powershell lub minimalne doświadczenie w automatyzacji zadań administracyjnych z użyciem innych technologii

 • Szybki start - Wprowadzenie do tematyki automatyzacji, wyrównanie wiedzy o Powershell
 • Pipeline w praktyce - Automatyzacja z wykorzystaniem jednej linii poleceń.
 • Prezentacja danych - Wykorzystanie różnych metod prezentacji danych.
 • Automatyzacja - Wykorzystanie modułów, zmiennych, skryptów w pracy administratora
 • Praca z Powershell Remoting - Dostępne mechanizmy dla pracy zdalnej
 • Inwentaryzacja środowiska - Szybki sposób na akwizycję oraz prezentację danych
 • Automatyzacja tworzenia obiektów w Active Directory - Tworzenie dużej ilości obiektów z wykorzystaniem zewnętrznych zbiorów danych
 • Klaster z linii poleceń - Koncepcja automatyzacji w systemach Windows Server przy tworzeniu usług dla klientów
 • Pierwszy moduł Powershell - Tworzenie własnych rozszerzeń dla Powershell

 

ROZWIĄZANIE IAAS DLA DOSTAWCÓW USŁUG

Warsztat dedykowany dla administratorów odpowiedzialnych za rozwiązania IaaS w organizacji. W trakcie spotkania uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie konfiguracji rozwiązań firmy Microsoft dedykowanych do budowy chmury obliczeniowej. Ćwiczenia będą miały na celu pokazanie kluczowych elementów konfiguracji oraz przykłady wykorzystania gotowego rozwiązania w praktyce. Wymagana podstawowa znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją

 • Wirtualizacja:   Hyper-V – wysoka dostępność, funkcjonalności kluczowe dla dostawcy usług
 • Zarządzanie: Virtual Machine Manager – konfiguracja sieci, konfiguracja pamięci masowej, koncepcja biblioteki, tworzenie szablonów usług
 • Portal IaaS:
  • Service Provider Foundation – Integracja komponentów System Center z WAP
  • Windows Azure Pack – Konfiguracja portalu
  • Galery Items – Koncepcja tworzenia galerii dla WAP
 • Przykłady użycia: Typowe scenariusze wykorzystania zbudowanego środowiska
 • Raportowanie: Raportowanie użycia zasobów chmury obliczeniowej

Skontaktuj się ze specjalistą

Olga Wiśniewska

+48 607 031 888