Strona głównaMicrosoft SPLA > Usługi > Software Asset Management (SAM)

Software Asset Management (SAM)

Software Asset Management jest procesem, który starannie i kompleksowo realizowany jest w stanie minimalizować, a nawet eliminować ryzyka licencyjne oraz konsekwencje z nimi związane takie jak nadmierne koszty związane z licencjami oraz niezgodność z warunkami licencyjnymi.

Dynamiczne, osiągające sukcesy przedsiębiorstwa zawdzięczają swoją przewagę konkurencyjną umiejętności dopasowywania działań do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie jednak sprawy z trudności jakie przysparza zarządzanie posiadanym oprogramowaniem, nie zauważając faktu, że obowiązki i zobowiązania licencyjne nie kończą się na zakupie oprogramowania i jego wdrożeniu, lecz obowiązują przez cały cykl życia danego oprogramowania. Świadczy o tym m.in. wysokość wydatków na oprogramowanie IT, które pochłaniają często znaczny procent wydatków inwestycyjnych, najczęściej nie przynosząc zakładanych efektów. Pojawia się zatem potrzeba usystematyzowanego podejścia do efektywnego zastosowania oprogramowaniem, którego celem będzie maksymalizowanie wartości przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na tę potrzebę jest Software Asset Management (SAM).

lub zadzwoń: +48 603 655 578

Wdrożenie programu zarządzania oprogramowaniem (SAM) może zmniejszyć koszty związane z zakupem i utrzymaniem oprogramowania nawet o 30%.

Czym jest proces SAM

Software Asset Management to przede wszystkim procesy potrzebne do sprawnego zarządzania oprogramowaniem przez wszystkie etapy cyklu życia w organizacji umożliwiające efektywne wykorzystanie oprogramowania i licencji  zgodnie z bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa.

Wdrożenie procesu zarządzania licencjami SAM opiera się na trzech podstawowych etapach:

Skuteczny proces SAM może przynieść ogromne korzyści umożliwiając:

  • Oszczędności finansowe przy planowaniu zakupów oraz przy wykorzystaniu już posiadanych licencji
  • Szczegółową inwentaryzację zasobów IT i licencji
  • Optymalizację procesów monitorowania i zarządzania środowiskiem IT
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu niedoborów licencyjnych
  • Efektywne wykorzystanie wszystkich możliwości jakie posiadają pakiety licencyjne

Zespół doradczy APN Promise zapewnia szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem zasobami oprogramowania.

Doradcy APN Promise pomogą Państwu zidentyfikować i adekwatnie zaadresować charakterystyczne dla obszaru prawa licencyjnego ryzyka związane z kwestiami prawnymi i efektywnym zarządzaniem posiadanym oprogramowaniem.

APN Promise stale buduje swoje doświadczenie realizując Software Asset Management dla wiodących światowych oraz lokalnych przedsiębiorstw świadcząc usługi doradcze związane z zarządzaniem oprogramowaniem i optymalizacją kosztów ponoszonych w obszarze licencji.

APN Promise realizuję usługę w ramach kompetencji Microsoft GOLD Software Asset Management. Microsoft przyznaje swoim partnerom Złoty Status, jako najwyższą gwarancję potwierdzającą kwalifikacje oraz kompetencje firmy.

Pobierz ofertę.

Skontaktuj się ze specjalistą

Dorota Buchcic

+48 603 655 578