Strona głównaMicrosoft SPLA > Licencjonowanie Microsoft > Licencjonowanie Windows Server

Licencjonowanie Windows Server

Windows Server - Licencjonowanie per Procesor

Licencja na procesor musi być zawsze przypisana do fizycznego procesora. Wszystkie fizyczne procesory hosta muszą być licencjonowane. Tylko wtedy, gdy wszystkie fizyczne procesory hosta są licencjonowane, wówczas można zainstalować następujące liczby wirtualnych instancji:

  • Windows Server Standard – 1 wirtualna instancja

  • Windows Server DataCenter – nielimitowana ilość wirtualnych instancji

lub zadzwoń: +48 607 819 997

Konieczna jest dzierżawa dodatkowych licencji  w przypadku użycia poniżej funkcjonalnosic i tak dla:

  • Windows RDS – w przypadku udostępnienia graficznego interfejsu windows’a

  • RMS (Rights Managment Service): usluga RMS  umozliwia kontrolowanie poziomu dostepu do dokumentu (np. można przeczytać maila, ale nie można zrobić forward, to wynik integracji Exchange z RMS, od office’a 2003 pojawiła się możliwość ograniczenia dostępu do dokumentów np. zawartość dokumentu wygasa po miesiącu itp.)

Windows Storage Server

Pytanie: Czy klient może korzystać z Windows Storage Server w ramach umowy SPLA?
Odpowiedź: Windows Storage Server jest licencjonowany przez oryginalnych wytwórców sprzętu (OEM) i nie jest dostępny w SPLA jako odrębny produkt. Tym nie mniej partner może zaimplementować magazyn definiowany programowo przy użyciu Windows Storage Space, roli dostępnej w systemie Windows Server 2012. Zależy to oczywiście od typu obciążenia, które ma być wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Technet dostępny pod poniższym adresem: http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2012/10/10/windows-server-2012-storage-spaces-is-it-for-you-could-be.aspx

Licencjonowanie maszyn wirtualnych

Pytanie: Jeden z naszych partnerów raportuje wersje Datacenter, Standard i Web systemu Windows Server. Zgodnie z ich oświadczeniem niektóre instancje wydań Standard i Web są w rzeczywistości maszynami wirtualnymi w serwerach Datacenter. Czy powinny być one raportowane oddzielnie w ten sposób, czy jest to nadmiarowość licencji?
Odpowiedź: Jeśli serwer jest w pełni licencjonowany przy użyciu licencji Windows Server Datacenter, partner może uruchamiać w nim dowolną liczbę wirtualnych OSE z systemami Windows Server Web, Standard lub Enterprise. Oto odpowiedni cytat ze SPUR:

Potrzebujesz jednej licencji na oprogramowanie dla każdego fizycznego procesora w serwerze, co uprawnia cię do uruchomienia na tym serwerze, w dowolnej chwili,

  • jednej instancji oprogramowania serwerowego w jednym fizycznym środowisku systemu operacyjnego (OSE), oraz

  • dowolną liczbę instancji oprogramowania serwerowego w wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego (OSE) (tylko jedną instancję w każdym wirtualnym środowisku systemu operacyjnego).

Możesz uruchamiać na licencjonowanym serwerze instancję wydania Web, Standard lub Enterprise (tej samej lub dowolnej wcześniejszej wersji) lub wcześniejszą wersję wydania Datacenter zamiast wydania Datacenter w dowolnym środowisku systemu operacyjnego (OSE).

Wcześniejsze wersje Windows Server

Pytanie: Jakie wcześniejsze wersje Windows Server mogą być używane?
Odpowiedź: Jeśli jedna z umów dostawcy usług została podpisana po dacie początkowej cyklu życia produktu i produkt ten nadal jest objęty wsparciem technicznym – można go nadal używać. Gdy produkt jest w fazie wydłużonego wsparcia, firma Microsoft nie przyjmie żadnych reklamacji dotyczących gwarancji, zatem można go stosować, ale na wyłączną odpowiedzialność dostawcy usługi. Więcej informacji na temat wersji Windows Server i ich faz wsparcia można znaleźć pod adresem:
http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=windows+server&Filter=FilterNO
Warto też zapoznać się z zasadami wsparcia, aby lepiej zrozumieć warunki wsparcia dla produktu:
http://support.microsoft.com/gp/lifepolicy

Windows Server 2012 Active Directory Rights Management Services

Pytanie: Czym jest licencja Windows Server 2012 Active Directory Rights Management Services (Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory) SAL i w jakich przypadkach partner musi je przypisywać?
Odpowiedź: Active Directory Rights Management Services (inaczej RMS) stanowi formę Information Rights Management (Zarządzania prawami do informacji), stosowaną w systemie Microsoft Windows, która wykorzystuje szyfrowanie i selektywne wyłączanie funkcjonalności w celu ograniczenia dostępu do dokumentów, takich jak korporacyjna poczta elektroniczna, dokumenty programu Word i strony Web i określenia operacji, które autoryzowani użytkownicy mogą wykonywać względem tych dokumentów. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać tę technologię do szyfrowania informacji przechowywanych w takich formatach dokumentów i poprzez zasady osadzone w tych dokumentach powstrzymywać możliwość odszyfrowywania chronionej zawartości, z wyjątkiem wykonywania takich działań przez wyspecyfikowane osoby lub grupy, w określonych środowiskach, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków i w ustalonych okresach czasu.

Określone operacje, takie jak drukowanie, kopiowanie, edytowanie, przekazywanie dalej lub usuwanie mogą być dozwolone lub zabronione przez autorów treści dla indywidualnych elementów tej treści; administratorzy RMS mogą wdrażać szablony RMS, grupujące te prawa we wstępnie zdefiniowane uprawnienia, które mogą być stosowane w sposób łączny. Jeśli RMS jest częścią usługi hostera, partner musi uzyskać licencje Windows Server 2012 Active Directory Rights Management Services SAL dla każdego użytkownika, który jest autoryzowany do bezpośredniego lub pośredniego dostępu do tej funkcjonalności.

Skontaktuj się ze specjalistą

Małgorzata Domańska-Skrok

+48 607 819 997