Strona głównaMicrosoft SPLA > Licencjonowanie Microsoft > Licencjonowanie System Center

Licencjonowanie System Center

Zarządzanie klientami
 

Czy dostawca usługi może użyć System Center 2012 do zarządzania urządzeniami klienckimi należącym do użytkownika końcowego w ramach usługi zarządzania klientami?

Oczywiście. Nie istnieje wymaganie, aby to dostawca usługi był właścicielem urządzeń klienckich zarządzanych poprzez System Center 2012 Configuration Manager, System Center 2012 Endpoint Protection i/lub System Center 2012 Client Management Suite. Dostawcy usług powinni przypisać licencję OSE Client SAL do każdego urządzenia klienckiego zarządzanego przy użyciu tego oprogramowania albo licencję User Client SAL do każdego użytkownika posługującego się zarządzanymi urządzeniami klienckimi. Dostawcy usług mogą zamawiać obydwa typy licencji Client SAL.

lub zadzwoń: +48 607 819 997

Bezpłatne licencje SQL Server

Pytanie: Czy możemy wykorzystać bezpłatne licencje SQL Server dla aplikacji System Center?
Odpowiedź: Tak, można. Dowolny partner SPLA może uruchomić jedną instancję SQL Server Database wyłącznie w celu obsługi tego oprogramowania. W warunkach SPUR (Services Provider Use Rights) produkty wyposażone w technologię SQL Server są uważane zawierające licencję dla tej technologii. Stosowane są poniższe prawa użytkowania produktu

SQL Server Technology

Jeśli Twoje wydanie oprogramowania zawiera produkt oprogramowania bazodanowego SQL Server („SQL Server Database”), możesz uruchamiać w dowolnym momencie jedną instancję SQL Server Database w jednym fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na jednym serwerze w celu obsługi tego oprogramowania. Możesz również użyć tej instancji SQL Server Database do obsługi innych produktów zawierających dowolną wersję SQL Server Database. Do całego takiego użytku nie są potrzebne licencje SQL Server SAL. Nie można współużytkować tej instancji w celu obsługi dowolnego innego produktu, który nie jest licencjonowany łącznie z SQL Server Database.

Jeśli wydanie oprogramowania zawiera komponenty SQL Server inne niż SQL Server Database, komponenty te są licencjonowane na podstawie ich odpowiednich licencji. Licencje takie można znaleźć:

  • w folderze „legal”, „licenses” lub podobnie nazwanym w katalogu instalacji oprogramowania i mogą być umieszczone w odrębnych porozumieniach licencyjnych lub dołączone do umowy licencyjnej oprogramowania; albo

  • poprzez ujednolicony program instalacyjny oprogramowania.

Jeśli nie zgadzasz się na warunki licencyjne komponentu SQL Server, nie możesz używać tego składnika.<.p>

Pytanie: Czy mogę użyć oprogramowania System Center 2012 licencjonowanego wraz z CPS Host do innych celów, niż zarządzanie maszynami wirtualnymi gości?
Odpowiedź: Nie, komponentu tego można używać tylko do zarządzania fizycznymi i wirtualnymi OSE w sieci szkieletowej hosta i do zarządzania instancjami Cloud Platform Guest (licencjonowanymi oddzielnie) oraz/lub instancjami systemów operacyjnych innych firm niż Microsoft, hostowanymi w sieci szkieletowej.

Cystem Center  - Wszechstronna platforma do zarządzania

  • Zarządzanie aplikacjami i systemami operacyjnymi

  • Zautomatyzowana dostawa serwisu

  • Zarządzanie Infrastrukturą

  • Operations Manager App Controller

  • Orchestrator Service Manager

  • Cirtual Machine Manager, Operations Manager, Configuration Manager, Data Protection Manager

 

Skontaktuj się ze specjalistą

Małgorzata Domańska-Skrok

+48 607 819 997