Strona głównaMicrosoft SPLA > Licencjonowanie Microsoft > Licencjonowanie SQL Server

Licencjonowanie SQL Server

SQL licencjonujemy na rdzeń lub na abonenta (SAL)

 

MODEL LICENCJONOWANIA PER CORE
 • SQL Server 2016 Enterprise
 • SQL Server 2016 Standard
 • SQL Server 2016 Web
SUBSCRIBER ACCESS LICENSE (SAL) MODEL
 • SQL Server 2016 Standard
 • SQL Server 2016 Business Intelligence

lub zadzwoń: +48 607 819 997

Licencje SAL

Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy można je licencjonować w modelu SAL?
Odpowiedź: W SPLA (Services Provider License Agreement) istnieją dwa sposoby licencjonowania SQL Server: przy użyciu licencji SAL albo Per Core (na rdzeń) i typ licencjonowania zależny jest od wydania używanego przez klienta:

W tym scenariuszu odpowiedź może brzmieć „Tak”, jeśli klient używa któregoś z wydań licencjonowanych poprzez SAL, albo „Nie, musisz użyć licencji na rdzeń”, jeśli klient używa wydania Enterprise lub Web. W przypadku wydania Standard nie trzeba przypisywać obydwu licencji SAL oraz Per Core; partner musi wybrać tylko jeden z tych modeli licencjonowania

SQL Runtime

Pytanie: Klient końcowy dostarczył swoją aplikację z wbudowanym SQL (runtime), rozumiejąc, że Hoster zgłosi w SPLA tylko Win Svr oraz RDS. Czy jest to dozwolone w ramach SPLA?
Odpowiedź: Ponieważ SQL Runtime jest częścią Unified Solution utworzonego przez niezależnego dostawcę oprogramowania (ISV), warunki licencji tego rozwiązania powinny zawierać warunki licencyjne wykorzystywanej wersji SQL Runtime. Prawa użytkownika SQL Runtime są zarządzane poprzez program lojalnościowy ISV (ISV Royalty). Zgodnie z regułami tego programu składnik SQL Server Runtime nie kwalifikuje się do opcji License Mobility dla SA, a tym samym nie może być przekazany do współużytkowanej infrastruktury hostowanej przez inną firmę. Jednak jeśli hoster udostępni fizycznie dedykowany serwer do utrzymywania aplikacji klienta, scenariusz ten jest dozwolony.

SQL Server Technology

Pytanie: Czy możemy wykorzystać bezpłatne licencje SQL Server dla aplikacji System Center?
Odpowiedź: Tak, można. Dowolny partner SPLA może uruchomić jedną instancję SQL Server Database wyłącznie w celu obsługi tego oprogramowania. W warunkach SPUR (Services Provider Use Rights) produkty wyposażone w technologię SQL Server są uważane zawierające licencję dla tej technologii. Stosowane są poniższe prawa użytkowania produktu:
 

SQL Server Technology

Jeśli Twoje wydanie oprogramowania zawiera produkt oprogramowania bazodanowego SQL Server („SQL Server Database”), możesz uruchamiać w dowolnym momencie jedną instancję SQL Server Database w jednym fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na jednym serwerze w celu obsługi tego oprogramowania. Możesz również użyć tej instancji SQL Server Database do obsługi innych produktów zawierających dowolną wersję SQL Server Database. Do całego takiego użytku nie są potrzebne licencje SQL Server SAL.
Nie można współużytkować tej instancji w celu obsługi dowolnego innego produktu, który nie jest licencjonowany łącznie z SQL Server Database.
Jeśli wydanie oprogramowania zawiera komponenty SQL Server inne niż SQL Server Database, komponenty te są licencjonowane na podstawie ich odpowiednich licencji.
Licencje takie można znaleźć:

 • w folderze „legal”, „licenses” lub podobnie nazwanym w katalogu instalacji oprogramowania i mogą być umieszczone w odrębnych porozumieniach licencyjnych lub dołączone do umowy licencyjnej oprogramowania; albo

 • poprzez ujednolicony program instalacyjny oprogramowania.

Jeśli nie zgadzasz się na warunki licencyjne komponentu SQL Server, nie możesz używać tego składnika.

Lista produktów zawierających technologię SQL Server jest następująca (stan z marca 2013):

 • System Center 2014 Datacenter

 • System Center 2014 Standard

 • System Center 2014 Client Management Suite

 • System Center 2014 Configuration Manager

 • Visual Studio Premium 2012

 • Visual Studio Professional 2012

 • Visual Studio Ultimate 2012

 • Visual Studio Team Foundation Server 2012 with SQL Server 2012 Technology

 • Visual Studio Test Professional 2012

SQL Server 2008 Small Business Edition

Pytanie: W cenniku SPLA nadal mogę zobaczyć SQL Server Small Business SAL. Czy ta licencja SAL jest ważna tylko dla klientów, którzy wykorzystywali ją w przeszłości? Czy nowi klienci mogą jej użyć?
Odpowiedź:  Każdy nowy klient może używać albo najnowszej wersji produktu dostępnego w SPUR, albo dowolnej wcześniejszej wersji zdefiniowanej w SPUR (paragraf 6a). SPUR wymienia następujące uprawnienia do używania innych wersji:
Warunki licencji produktu pozwalają na używanie jednej lub więcej instancji jednocześnie. Dla tych wszystkich produktów, dla dowolnej dozwolonej kopii lub instancji, możesz zamiast wersji licencjonowanej utworzyć, przechowywać i uruchamiać kopię lub instancję:

 • wersji wcześniejszej;

 • innej dozwolonej wersji językowej; lub

 • innej dostępnej wersji platformy (na przykład 32- lub 64-bitowej).

Nie możesz używać różnych wersji różnych komponentów, takich jak oprogramowanie serwera i oprogramowanie dodatkowe, o ile warunki licencyjne produktu nie pozwalają na to jawnie.
Tym samym, gdy klienci wybierają wersję produktu do wdrożenia, mogą użyć albo tej dostępnej w SPUR, albo wersji wcześniejsze. W obydwu przypadkach stosowane są warunki najnowszego SPUR. Innymi słowy, partner może obecnie używać SQL Server 2008 R2, ale powinien zapłacić licencje SQL Server 2012 Cores.
Nawet jeśli nowa wersja produktu zostanie opublikowana w czasie trwania umowy, klient może pozostać przy wybranej wersji na czas jej trwania (paragraf 10b). Jak można zauważyć, prawa użytkowania każdego produktu powinny zostać sprawdzone, gdy umowa jest podpisywana ponownie: firma Microsoft może wprowadzać zmiany w SPUR.

Czas trwania umowy jest ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać przy rozważaniu dostępnych wersji. Zgodnie z paragrafem 14a, czas trwania umowy to trzy lata od daty efektywnej wskazanej w formularzu podpisu. Umowa może zostać przedłużona, ale przedłużenie to (paragraf 14b) jest używane tylko dla istniejących Klientów Końcowych i nie może przekroczyć jednego roku:

 • (i) okres przedłużenia będzie równy najdłuższemu pozostałemu okresowi ważności Umowy końcowego użytkownika lub 12 miesięcy, zależnie od tego, który z nich jest krótszy; oraz
 • (ii) Klient nie będzie oferował Usług oprogramowania żadnym nowym Użytkownikom końcowym ani przedłużał ważności istniejących Umów końcowych użytkowników.

Tym samym, tylko ci partnerzy, którzy wdrożyli i rozpoczęli zgłaszanie produktu, zanim został on usunięty z oferty, mogą zgłaszać licencje SQLSvrforSB ALNG LicSAPk MVL SAL SPUR do końca ważności swoich umów.

SQL Server poprzez umowę SPLA w maszynie wirtualnej Windows Azure

Pytanie: Czy, korzystając z dostępności IaaS w Windows Azure, dostawca usługi może hostować SQL Server w maszynie wirtualnej Azure i udostępnić go jako usługę dla klienta końcowego?
Odpowiedź: Tak. Ponieważ usługi infrastruktury Windows Azure (maszyny wirtualne Azure) zostały udostępnione od 16 kwietnia, partnerzy hostingowi mogą użyć maszyn wirtualnych Azure do udostępniania rozwiązań innych firm, w tym rozwiązań firmy Microsoft, takich jak hostowanie Exchange, hostowanie SQL Server lub SharePoint.
Dostawca usługi musi podpisać umowę Enrollment for Windows Azure (EWA) (Rejestrowanie w Windows Azure) lub Microsoft Online Services Partner Agreement (MOSP), aby uzyskać dostęp do usług Windows Azure Services od firmy Microsoft. Dostawcy usług powinni również podpisać rozszerzenie do EWA, aby uzyskać zezwolenie na hostowanie aplikacji w maszynach wirtualnych wykorzystujących system Windows Server. Aplikacje te mogą być licencjonowane za pośrednictwem programu licencyjnego SPLA lub poprzez odrębne umowy z innymi firmami. Ponieważ w tej sytuacji nie jest możliwe określenie liczby fizycznych procesorów, partner może użyć tylko licencji SPLA SAL dla tych usług (w tym licencji SQL SAL).
Windows Azure Services nie są dostępne w ramach umowy SPLA, a jedynie poprzez EWA (poziom cenowy A z EA) albo MOSP.

SQL jako część rozwiązania ISV

Pytanie: Partner opracował rozwiązanie CRM, które wymaga do działania oprogramowania SQL Server Standard. Aplikacja utrzymywana jest w maszynie wirtualnej działającej pod kontrolą systemu Linux, zaś baza danych utrzymywana jest na innej maszynie wirtualnej. Partner nie raportuje wykorzystania Windows Server. Czy to jest właściwe?
Odpowiedź: To nieprawidłowe. Windows Server jest oprogramowaniem wymaganym (zależnym) dla Microsoft SQL Server, co oznacza, że Microsoft SQL Server nie może działać bez leżącego w tle systemu operacyjnego Microsoft. Zgodnie ze SPUR, potrzebna jest licencja dla każdego produktu i oddzielnie licencjonowanie funkcjonalności używanej na urządzeniu lub dla użytkownika. Tym samym partner musi licencjonować Windows Server, podobnie jak SQL Server.

Zwielokrotnianie użycia

Pytanie: Dlaczego scenariusz licencjonowania Windows Server poprzez procesory i SQL Server poprzez licencje SAL jest wyróżniany w raportach zgodności od korporacji?
Odpowiedź: Zasadniczo licencjonowanie  Windows Server według procesorów i SQL Server poprzez licencje SAL dla każdego autoryzowanego użytkownika uzyskującego dostęp do SQL jest scenariuszem poprawnym. Jednak jest on oflagowany przez korporacje, gdyż może to skrywać zwielokrotnianie użycia. Służy to zwróceniu uwagi, dzięki czemu SPLAR może zrozumieć, że partner powinien użyć licencji SQL Core zamiast licencji SAL.
Na przykład Użytkownik końcowy używa oprogramowania logistycznego, które do działania wymaga SQL Server Standard. Istnieje tu 20 nazwanych pracowników, uzyskujących dostęp do oprogramowania (i pośrednio do SQL Server). Klienci tej firmy Użytkownika końcowego mogą żądać danych o dostępności towarów poprzez witrynę Web, używając loginu customer@enduser.com.
Partner hostingowy raportuje wykorzystanie 2 licencji procesora Windows Server Standard i 21 licencji SQL Standard SAL. Tym niemniej, ponieważ customer@enduser.com jest współużytkowanym kontem, jest to uważane za zwielokrotnione użycie. Tak więc reseller powinien pouczyć partnera, aby albo raportował każdego zarejestrowanego klienta, albo użył licencji SQL Server Standard Core, jeśli nie ma możliwości zarejestrowania każdego klienta, a tym samym nie ma możliwości wyliczenia liczby potrzebnych licencji SAL.

Skontaktuj się ze specjalistą

Małgorzata Domańska-Skrok

+48 607 819 997