Licencjonowanie Dynamics

Przenośność licencji NAV

 

Czy reguła przenośności licencji (License Mobility) stosuje się do Dynamics NAV? Produkt ten nie jest wymieniony w dokumencie PUR (Product Use Rights – Zasady używania produktów).

Zgodnie z MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS dla produktów MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 oraz MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, wieczyste licencje mogą być hostowane dla firmy przez inną firmę. Proces stosowany dla License Mobility w programie Software Assurance nie jest wymagany:

lub zadzwoń: +48 607 819 997Oprogramowanie jest licencjonowane według dwóch modeli:

 • Perpetual License Model – W tym modelu oprogramowanie jest licencjonowane wieczyście, jako kod, który został zainstalowany w siedzibie firmy lub hostowany dla niej przez inną firmę działającą jako agent („Model licencji wieczystej”).

 • Subscription License Model – W tym modelu oprogramowanie jest licencjonowane na użytkownika na określony czas, zgodnie ze  szczegółowym wyjaśnieniem w umowie zawartej z partnerem. Oprogramowanie jest instalowane w siedzibie firmy lub hostowane przez inną firmę działającą w jej własnym imieniu lub jako twój agent („Model licencji subskrybcyjnej”).

Dotyczy to również wcześniejszych wersji oprogramowania:

 • MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009

 • MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010

 • MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009

 • MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.x, SL 2011

Oto odpowiedni cytat z warunków licencyjnych oprogramowania:
4d. Hostowanie przez inną firmę. Możesz wykorzystać inną firmę do utrzymywania oprogramowania w twoim imieniu dla wyłącznego dostępu twojej firmy i firm stowarzyszonych. Nie możesz pozwalać dostawcy usług hostingowych na dopuszczanie dostępu do oprogramowania przez niestowarzyszone inne firmy, o ile nie jest to odrębnie dozwolone poprzez licencję zewnętrznego konektora. Dostawca usług hostingowych musi wyrazić zgodę na stosowanie się do tych warunków.

Klucze licencyjne dla produktów Dynamics

Pytanie: Gdzie mogę znaleźć klucze licencyjne NAVision, jako że nie ma ich w VLSC wewnątrz licencji SPLA dla klienta? Czy istnieje różnica pomiędzy zwykłymi kluczami a kluczami do celów testowych?
Odpowiedź: Partnerzy Dynamics muszą zamawiać klucze NAV oraz AX za pośrednictwem narzędzia VOICE. Domyślnie klucze SPLA nie są dostępne w VOICE; partner musi uzyskać autoryzację SPLA Dynamics, aby móc zamówić klucze. Oto jak przebiega ten proces: 

 1. Partner: wypełnia formularz rejestracyjny Microsoft Dynamics dla SPLA (dostępny w witrynie explore.ms) i udostępnia go SPLAR (Services Provider License Agreement Reseller).

 2. SPLAR: potwierdza informację o dostępności SPLA w firmie Microsoft, przesyła formularz do EOC.

 3. EOC: potwierdza certyfikację SPLA i partnera, przyznaje partnerowi dostęp do formularza zamawiania Microsoft Dynamics SPLA Mapping & License.

 4. Partner: zamawia klucze dla każdego nowego klienta za pośrednictwem VOICE, wdraża, zaczyna obsługiwać klientów i wysyła miesięczny raport wykorzystania licencji do SPLAR.

 5. SPLAR: sprawdza poprawność raportu i przesyła go do EOC.

 6. EOC: wystawia fakturę dla SPLAR

 7. SPLAR : płaci EOC, wystawia fakturę partnerowi

 8. Partner: płaci SPLAR.

 9. Ponieważ każdy klucz produktu Dynamics zawiera różne funkcjonalności, musi zostać zamówiony dla konkretnej instalacji użytkownika końcowego. Zgodnie z regułami zawartymi w umowie SPLA (paragraf 6g), partner SPLA może użyć produktów do udostępniania usług na zasadach testowych przez nie dłużej niż 60 dni dla dowolnego użytkownika końcowego.

Dostępność Nav 2009

Pytanie: Czy produkt Nav 2009 jest dostępny dla nowych partnerów? W SPUR występuje tylko wersja 2013; czy partner może użyć prawa do obniżenia wersji?
Odpowiedź: Nav 2009 został wycofany z SPLA od stycznia 2013 ze względu na zmiany funkcjonalności. Ci partnerzy, którzy mieli aktywne wdrożenia Nav 2009 i aktywne umowy SPLA w chwili wycofania produktu musieli wymienić odpowiednie klucze produktów.
Oto definicja dostępnych produktów zawarta w umowie:
„dostępny” oznacza, na użytek tej umowy i bez względu na przeciwną definicję w Master Agreement, licencje dla tego Produktu lub Oprogramowania klienckiego, które są wyliczone w SPUR i w cenniku Resellera.

Prawa do obniżenia wersji

Pytanie: Mój partner chciałby używać produktu Axapta 4.0. Czy może to zrobić?
Odpowiedź: Ogólna reguła obniżenia wersji w SPLA to wersja bieżąca –1. Ponieważ produkt AX 4.0 istniał do czerwca 2008, co stanowi 3 wersje wstecz, nie jest on dostępny dla dowolnego dostawcy usług.

Wersja

Data

Axapta 3.0

Październik 2002

Dynamics AX 4.0

Marzec 2006

Dynamics AX 2009

Czerwiec 2008

Dynamics AX 2012

Sierpień 2011

Dynamics AX 2012 Feature Pack

Luty 2012

Dynamics AX 2012 R2

Grudzień 2012

Pytanie: Jak mogę ustalić, jakie prawa do obniżenia wersji są stosowane?
Odpowiedź: Rozdział Universal License Terms w SPUR stwierdza, że dla każdej dozwolonej kopii lub instancji Produktu dostawca usług może utworzyć, przechowywać i uruchamiać zamiast wersji licencjonowanej kopię lub instancję:

 • wersję poprzednią;

 • wersję w innym dozwolonym języku; lub

 • wersję dla innej dostępnej platformy (na przykład 32- lub 64-bitowej).
  Dostawca usługi nie może użyć różnych wersji różnych komponentów, takich jak oprogramowanie serwerowe i oprogramowanie dodatkowe, o ile warunki licencji dla produktu nie pozwalają na to jawnie.
  Specyficzne dla produktu uprawnienia zastępują uniwersalne warunki licencji. Np. prawa użytkowania Windows Server pozwalają na używanie wersji wcześniejszych (liczba mnoga), ale nie oznacza to, że można używać dowolnej wcześniejszej wersji każdego produktu.

Microsoft Dynamics GP

Pytanie: Dynamics GP jest dostępny w naszym cenniku SPLA i w dokumencie SPUR. Czy jest dostępny w krajach CEE jako produkt?
Odpowiedź: Produkt sam w sobie jest dostępny. To, co może być niedostępne, to wersje lokalizowane produktu. Lokalizacja jest procesem dostosowywania oprogramowani, aby uzyskać zgodność ze standardami, prawami i przepisami określonego języka. Ponieważ prawa finansowe i podatkowe mogą bardzo różnić się w poszczególnych krajach, proces ten jest zawiły, czasochłonny i wymaga prawniczego i ekonomicznego doświadczenia. Tłumaczenie musi interpretować terminologię używaną w interfejsie produktu i dokumentacji i przekształcić ją na właściwy język, odpowiedni dla kraju, w którym produkt będzie wdrażany.
Microsoft Dynamics GP obejmuje lokalizacje i tłumaczenia dla następujących krajów: Argentyna (hiszpański LATAM), Australia (angielski – Australia), Kanada (angielski/francuski – kanadyjski), Chile (hiszpański LATAM), Kolumbia (hiszpański LATAM), Zjednoczone Królestwo (Angielski – UK) oraz Stany Zjednoczone (angielski – US). Firma Microsoft nadzoruje staranny proces lokalizacji, aby uzyskać pewność, że klienci korzystający z oprogramowania będą zgodni z prawami i przepisami swoich krajów, a także zapewnia analogiczny poziom jakości samych tłumaczeń, aby zagwarantować, że pracownicy posługujący się systemem ERP będą mogli używać go bez trudności.
W celu udostępnienia wglądu w ten proces i dostępność lokalizowanych i tłumaczonych wersji Microsoft Dynamics GP firma Microsoft utworzyła dokument ProductAvailability, Localization & Translation Guide for Microsoft Dynamics GP. Dokument ten można pobrać bez opłat w formacie PDF z witryny Microsoft.

 

Skontaktuj się ze specjalistą

Małgorzata Domańska-Skrok

+48 607 819 997