Strona głównaJak przystąpić do programu

Jak przystąpić do programu

W jaki sposób zamawiać licencje Citrix w modelu Citrix Service Provider?

  • Warunkiem koniecznym by przystąpić do programu jest aktywna umowa SPLA (jeżeli nie macie jej Państwo podpisanej, możemy precosesować Citrix Service Provider i SPLA jednocześnie)

  • Należy zarejestrować się pod adresem: http://www.citrix.com/partner-programs/service-provider.html  
  • Jako Resellera wskazujemy  APN PROMISE, a  przy aplikowaniu wybieramy program Citrix Service Provider

lub zadzwoń: +48 607 031 888

Wstępne zamówienie

We wstępnym zamówieniu partner określa z jakich produktów będzie korzystał.
Otrzymuje dostep do licencji na swoim portalu Citrix’owym, stamtąd też pobiera obrazy.
Ma 30 dni na implementacje i test rozwiązania, po tym okresie należy uruchomić linie produkcyjną u klienta i złożyć raport użycia do 10go dnia kolejnego miesiąca na adres: olga.wisniewska@promise.pl

Płatności

  • Po otrzymaniu faktury z Citrix’a refakturujemy ją na Państwa zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia wystawienia faktury.

  • Otrzymujecie Państwo od nas 21-dniowy termin płatności.

Skontaktuj się ze specjalistą

Olga Wiśniewska

+48 607 031 888